سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شعرهای لات و لوتی

زغال قلیونتم رفیق

می سوزم تا بسازمت...

•.•.•.•.•.•.•   شعرهای لات و لوتی  •.•.•.•.•.•.•

به لوتی میگم : آب بده  ، دریا میده

میگم : گل بده ، گلستان میده

میگم معرفت و دوستی بده همش شماره تو رو میده!!!

•.•.•.•.•.•.•   شعرهای لات و لوتی  •.•.•.•.•.•.•

سلامی به گرمی آش رشته که با پیاز داغ روش نوشته شده

" مرامت منو کشته "

•.•.•.•.•.•.•   شعرهای لات و لوتی  •.•.•.•.•.•.•

چروک لباستیم اتو بزنی هلاک شدیم...

•.•.•.•.•.•.•   شعرهای لات و لوتی  •.•.•.•.•.•.•

زغال قلیونتیم رفیق ، بکش تا خاکستر بشیم...